Yeminli Tercüme ve Noter Onayı Arasındaki Farklar

yeminli tercüme

Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme arasında birçok kişi karışıklık yaşıyor. Her ikisi de çeviri hizmeti sunuyor gibi görünseler de aralarında önemli farklar var. Bu bölümde, yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme arasındaki farkları açıklayacağız. Ayrıca, her birinin nasıl çalıştığını ve ne zaman kullanılması gerektiğine dair ipuçları vereceğiz.

Yeminli tercüme, belirli bir alanda uzmanlaşmış, yeminli tercümanların yaptığı belge çevirisi işlemidir. Yeminli tercüman, yemin ederek mahkeme gibi resmi kurumlarda tercüme yapma yetkisine sahiptir. Yeminli tercüme belgeleri, resmi kurumlar tarafından talep edilen belgelerde tercih edilir.

Noter onaylı tercüme, tercümenin noter tarafından onaylandığı bir işlemdir. Yeminli tercümanın yapmış olduğu tercüme işlemi, noter tarafından onaylandıktan sonra noter onaylı tercüme belgesi olarak kullanılabilir. Bu belgeler, özellikle hukuk ve iş dünyası alanında sıklıkla kullanılır.

Yeminli tercüme için belge sahipleri, tercümanın onayı gerektirdiği resmi belgeleri doğrudan yeminli tercüme bürolarına götürürler. Noter onaylı tercüme işlemi için ise belge sahipleri, önce yeminli tercüme bürosuna belgelerini götürürler. Yeminli tercüman işlemini tamamladıktan sonra, belgeler notere götürülür ve noter tarafından onaylanır.

Ana Noktalar

 • Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme arasında önemli farklar vardır.
 • Yeminli tercüman, yemin ederek mahkeme gibi resmi kurumlarda tercüme yapma yetkisine sahiptir.
 • Noter onaylı tercüme işlemi, tercümenin noter tarafından onaylandığı bir işlemdir.
 • Yeminli tercüme belgeleri, resmi kurumlar tarafından talep edilen belgelerde tercih edilir.
 • Noter onaylı tercüme belgeleri, özellikle hukuk ve iş dünyası alanında sıklıkla kullanılır.

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme ne demek? Yeminli tercüme, ülkemizde yargı mercileri ve resmi kurumlar tarafından kabul edilen tercüme hizmetidir. Yeminli tercümeler, mahkeme kararları, noter işlemleri, iş başvuruları gibi resmi kurumlarda kullanılan belgelerin çevirisinde kullanılabilir.

Yeminli tercüme işlemi, yeminli tercüme büroları veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Tercümanlar yemin ederek, çevirdikleri belgenin doğru ve tam olduğunu taahhüt ederler. Yeminli tercümenin amacı, belgelerin orijinal metninde yer alan her türlü ayrıntının, tercüme edilen metne de yansıtılmasıdır.

Yeminli tercüme belgesi, tercüme işleminden sonra imzalanarak ve kaşelenerek verilir. Bu belge, yeminli tercümanın belgeyi doğru bir şekilde tercüme ettiğini, imzaladığını ve sağlamasını yapar. Ancak, yeminli tercüme belgesi, noter onayı belgesiyle karıştırılmamalıdır.

İlginizi çekebilir: Bir çeviri yeminle nasıl onaylanır?

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Noter onaylı tercüme, bir belgenin çevirisinin noter tarafından onaylanmasıdır. Türkiye’de noterler, tercüme edilen belgenin orijinaline uygun olduğunu doğrulamak için tercüme edilen belgeyi kontrol eder ve onaylar. Bu onay, noter onaylı tercüme belgesi olarak bilinir.

Noter onayı genellikle resmi belgelerin tercümesi için gereklidir. Bu belgeler arasında doğum ve evlilik belgeleri, diploma ve sertifikalar, mahkeme kararları, şirket sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri gibi belgeler yer alır. Noter onaylı tercümeler, yasal olarak geçerlidir ve doğruluğu noter tarafından onaylandığı için önemlidir.

Not: Noter onaylı tercüme belgesi, yeminli tercüme belgesi ile karıştırılmamalıdır. Yeminli tercüme, tercüme edilen belgenin doğruluğunu ve bütünlüğünü yemin eden tercüman tarafından yapılan bir tercümedir.

Yeminli Tercüme ile Noter Onaylı Tercüme Arasındaki Farklar

Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme hizmetleri, belgelere yapılan tercümelerin resmiyet kazanması için iki farklı yol sunar. Ancak, bu iki hizmet arasında önemli farklılıklar vardır.

Yeminli Tercüme: Yeminli tercüme, yeminli tercümanlar tarafından yapılan ve yeminli tercüme belgesi ile onaylanan bir hizmettir. Bu belge, adli makamlar tarafından tanınan ve genellikle resmi kurumlarda kullanılabilen bir tercüme belgesidir. Yeminli tercümanlar, tercüme ettikleri belgenin doğru ve eksiksiz olduğuna dair yasal bir yemin ederler.

Noter Onaylı Tercüme: Noter onaylı tercüme, noterler tarafından onaylanan bir tercüme hizmetidir. Noterler, belgenin tercümesinin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit ederler. Bu hizmet, yeminli tercüme belgesi kadar yaygın olarak kullanılmaz ve genellikle resmi kurumlarda kabul edilmez.

Yeminli tercüme belgesi, yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümeler için verilen resmi bir belgedir. Noter onayı ise, noterler tarafından onaylanan tercümeler için verilen bir hizmettir ve yeminli tercüme belgesi kadar yaygın olarak kullanılmaz.

Her iki hizmet de belgelerin resmiyet kazanması için gereklidir. Bununla birlikte, yeminli tercüme hizmeti, noter onaylı tercüme hizmetine göre daha yaygın olarak tercih edilir. Bu nedenle, yeminli tercüme belgesi, noter onaylı tercüme belgesine kıyasla daha itibarlıdır ve resmi kurumlarda daha yaygın olarak kabul edilir.

Bununla birlikte, yeminli tercüme hizmetleri genellikle noter onaylı tercüme hizmetlerine göre daha pahalıdır. Bu fiyat farkı, yeminli tercümanın yemin etmesi ve yeminli tercüme belgesinin üretimi için gereken ek maliyetlerden kaynaklanmaktadır.

Eğer resmi bir belgenin tercümesi gerekiyorsa, tercih edilecek hizmet genellikle yeminli tercüme hizmetidir. Ancak, bazı durumlarda noter onaylı tercüme hizmetinin yeterli olabileceği durumlar da vardır. Örneğin, bir belgenin resmiyeti çok önemli değilse veya resmi bir kurumda kullanılması gerekmiyorsa noter onaylı tercüme hizmeti daha uygun olabilir.

Yeminli Tercüme ve Noter Onaylı Tercümenin Gereklilik Arz Ettiği Durumlar

Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme hizmetlerinin bazı durumlarda zorunlu olduğunu bilmek önemlidir. Özellikle resmi belgelerin tercümesi, hukuki süreçler, iş başvuruları ve yurtdışına seyahatler sırasında çeşitli belgelerin tercümesi gerekebilir.

Yeminli tercüme ihtiyacı genellikle resmi belgelerin tercümesi sırasında ortaya çıkar. Örneğin, doğum belgeleri, nikah, boşanma, evlilik cüzdanı, ölüm belgesi gibi belgelerin yeminli tercüme hizmetiyle çevrilmesi gerekmektedir. Ayrıca, mahkeme dosyalarının tercümesi de yeminli tercüme hizmeti gerektiren bir alandır.

Noter onayı gereken durumlar genellikle resmi belgelerin hukuki süreçlerde kullanılmak üzere tercümesi sırasında ortaya çıkar. Örneğin, noter onaylı tercüme hizmeti gerektiren belgeler arasında evraklar, sözleşmeler, vekaletnameler, diploma gibi belgeler yer alır. Bu belgelerin noter onaylı tercüme hizmetiyle çevrilmesi gerekmektedir.

yeminli tercüme ihtiyacı ve noter onayı gereken durumlar

İş başvuruları sırasında düzenlenecek olan özgeçmişler, diploma çevirileri de yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme gerektiren belgelerdir. Ayrıca yurtdışına seyahat ederken, vize başvurusu yaparken veya yurtdışındaki eğitim kurumlarına başvururken de belgelerin yeminli tercüme hizmetiyle çevrildiği durumlar mevcuttur.

Sonuç olarak, yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme hizmetleri resmi belgelerin tercümesi sırasında sıkça kullanılır. Ayrıca, hukuki süreçler, iş başvuruları ve yurtdışına seyahat durumlarında da kullanım alanı bulurlar.

Yeminli Tercüme ve Noter Onaylı Tercüme Nasıl Yapılır?

Yeminli tercüme işlemi, yeminli tercüman tarafından yapılan bir işlemdir. Bu tercüman, mahkeme tarafından atanmış veya yemin etme sınavını başarıyla geçmiş bir kişidir.

Yeminli tercüme işlemi, kaynak dildeki belgenin, hedef dile doğru çevrilerek uygun bir şekilde tercüme edilmesini içerir. Daha sonra yeminli tercüman, tercüme edilen belgeye mührünü ve imzasını ekleyerek belgeyi onaylar. Böylece belge, resmiyet kazanır ve yeminli tercüme belgesi olarak adlandırılır.

Noter onaylı tercüme işlemi ise, noter tarafından onaylanan bir belgedir. Noter, tercüme edilen belgeye mührünü ve imzasını ekleyerek belgenin doğru ve tam olarak tercüme edilip edilmediğini onaylar. Bu işlem sonucu, noter onaylı tercüme belgesi ortaya çıkar.

Yeminli tercüme işleminde, tercüme edilen belge, yeminli tercüman tarafından doğrudan çevrilirken, noter onaylı tercüme işleminde, tercüme edilen belge öncelikle bir tercüman tarafından çevrildikten sonra, noter tarafından onaylanır.

Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme işlemleri, her iki durumda da orijinal belge ile tercümesi birlikte sunulur. Bu, belgenin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlar.

Yeminli tercüme işlemi, yalnızca yeminli tercümanlar tarafından yapılabileceğinden, yeminli tercüme bürosu veya yeminli tercüme şirketi gibi işletmeler, bu hizmeti sunmaktadır. Bu nedenle, yeminli tercüme hizmeti almak isteyen kişiler, bu tür bir işletmeyi seçmelidir.

Noter onaylı tercüme işlemi için, tercüme edilen belgenin, öncelikle bir tercüman tarafından çevrilmesi gerekmektedir. Daha sonra, noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle, noter onaylı tercüme işlemi için tercüme bürolarına veya noterliklere başvurulabilir.

Yeminli Tercüme ve Noter Onayı Alma Adımları

Yeminli tercüme belgesi almak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 1. İnternet üzerinden veya yeminli tercüme bürosuna giderek, tercüme edilecek belgenin kopyası teslim edilir.
 2. Belgenin tercüme edileceği dile karar verilir ve fiyat teklifi alınır.
 3. Fiyat onaylanır ve tercüme işlemi başlar.
 4. Tercüme işlemi tamamlandıktan sonra, yeminli tercüman tarafından belge mühürlenir ve imzalanır.
 5. Yeminli tercüme belgesi teslim edilir.

Noter onayı almak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 1. Tercüme edilecek belgenin kopyası notere teslim edilir.
 2. Noter, belgenin doğru ve tam olarak tercüme edildiğini onaylar.
 3. Noter onaylı tercüme belgesi verilir.

Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme işlemleri, belgenin doğruluğunu ve resmiyetini sağlar. Bu nedenle, doğru hizmeti almak için doğru kuruluş veya işletmelerle çalışmak çok önemlidir.

Güvenilir Yeminli Tercüme Hizmeti Nasıl Bulunur?

Yeminli tercüme hizmeti, oldukça hassas ve titiz bir işlemdir. Bu nedenle, tercümanların yeterli eğitim ve deneyime sahip olması, çevirinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılması için önemlidir. Bu aşamada, en iyi yeminli tercüme hizmeti sunan kuruluşları bulmak için bazı adımlar izlemek gerekiyor.

Güvenilir Kuruluşlar Nasıl Bulunur?

İlk olarak, yeminli tercüme hizmeti sunan kuruluşların, T.C. Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğinden emin olunmalıdır. Böylece, verilen hizmetin yasal olarak kabul edilebilirliği garanti altına alınır. Ayrıca, yeminli tercümanların çalıştığı kuruluşların, kaliteli hizmet sunması için belirli sertifikaları olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, en iyi yeminli tercüme hizmeti sunan kuruluşları araştırırken, müşteri yorumlarına, referanslara ve kuruluşun deneyimine de göz atılmalıdır. Güvenilir kuruluşlar, müşteri memnuniyetini ön planda tutar ve çeviri işlemini müşteri taleplerine uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Nasıl Değerlendirilir?

Yeminli tercüme hizmeti sunan kuruluşların değerlendirilmesinde, fiyat, hizmet kalitesi, müşteri desteği gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Fiyat, genellikle her kuruluş için farklıdır ve belgelerin türüne, uzunluğuna ve zorluğuna göre değişiklik gösterir. Ancak, fiyatın düşük olması her zaman tercih edilecek bir özellik değildir. Hizmet kalitesi, doğruluk, zamanında teslim ve gerektiğinde müşteri desteği gibi faktörler daha önemlidir.

Sonuç olarak, güvenilir yeminli tercüme hizmeti sunan kuruluşları bulmak, doğru tercümanlarla çalışmanızı sağlayarak, hizmetin kalitesini artırır ve belgelerinizin doğru bir şekilde tercüme edilmesini sağlar. Yeminli tercüme hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için, aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz.

Yeminli Tercüme ve Noter Onaylı Tercüme İçin Maliyetler

Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme gibi resmi belge tercümeleri, belge türüne, belgenin diline, çeviri işleminin detaylarına ve çevrilecek sayfa sayısına göre maliyetlendirilmektedir. Yeminli tercüme hizmetinde, fiyatlar tercüme edilecek belgenin karakter sayısına göre hesaplanmaktadır. Noter onayı için ise, tercüme edilecek belgenin sayfa sayısı dikkate alınarak fiyat belirlenmektedir.

Yeminli tercüme büroları ve çeviri şirketleri, fiyatlandırmalarında belgenin uzunluğuna, çevirinin zorluğuna, teslim süresine ve müşterinin özel isteklerine göre belirlenen bir tarife kullanmaktadır. Yeminli tercüme hizmeti için fiyatlar, noter onaylı tercüme hizmetine göre daha yüksek olabilmektedir.

Noter onaylı tercüme hizmeti için ise, noter ücretleri de dahil edildiğinde yeminli tercüme hizmetine göre daha uygun fiyatlı olabilmektedir. Ancak, noter onayı almak için tercüme edilen belgenin orijinaline de ihtiyaç duyulması nedeniyle bu maliyetler artabilmektedir.

Yeminli tercüme belgesi ve noter onaylı tercüme belgesi arasındaki fiyat farkları, çevirinin kalitesi ve belgenin geçerliliği gibi faktörlere de bağlıdır. Bu nedenle, yeminli tercüme hizmeti ve noter onaylı tercüme hizmeti almadan önce, detaylı bir fiyat teklifi almanızı öneririz.

Bazı durumlarda, belgelerin çevirisi için iki hizmet de gerekebilir. Örneğin, bir belge yeminli tercüme hizmeti ile çevrildikten sonra noter onaylı tercüme belgesine ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda, çeviri maliyetlerinin yanı sıra yeminli tercüme belgesi ve noter ücretleri de hesaba katılmalıdır.

Yeminli Tercüme ve Noter Onaylı Tercüme Belgelerinin Geçerlilik Süresi

Yeminli tercüme belgesi ve noter onaylı tercüme belgesi, Türkiye’de ve uluslararası alanda resmi birçok kurum tarafından kabul edilen belgelerdir. Ancak, her iki belgenin de geçerlilik süreleri birbirinden farklıdır.

Yeminli Tercüme Belgesi Geçerlilik Süresi: Yeminli tercüme belgesinin geçerlilik süresi, resmi bir süresi olmamakla birlikte, belgenin tarihinden itibaren genellikle 1-2 yıldır. Ancak, belgenin kullanıldığı kurumun veya ülkenin kendi kurallarına göre bu süre değişebilir. Dolayısıyla, yeminli tercüme belgenizi kullanmadan önce belgenin hedef kurum veya ülkenin geçerlilik süresi hakkında bilgi edinmeniz önerilir.

Noter Onaylı Tercüme Belgesi Geçerlilik Süresi: Noter onaylı tercüme belgesinin geçerlilik süresi, belgenin tarihinden itibaren genellikle 1 yıldır. Bu belgenin uluslararası alanda geçerli olup olmadığına bakılmaksızın, noter onaylı tercüme belgesi 1 yıldan daha eskiyse geçersiz sayılır. Bu nedenle, noter onaylı tercüme belgenizi kullanmadan önce belgenin yeni tarihli olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Yeminli tercüme belgesi ve noter onaylı tercüme belgesinin geçerlilik süresi dışında, belgelerin yenileme prosedürleri de farklıdır. Yeminli tercüme belgesi yenilenmek yerine, talep üzerine yeniden düzenlenir. Noter onaylı tercüme belgesi ise, geçerlilik süresinden önce yenilenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, yeminli tercüme belgesi ve noter onaylı tercüme belgesinin geçerlilik süresi ve yenileme prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmanız belgelerinizi doğru şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.

Sonuç

Yeminli tercüme ve noter onayı arasındaki farkları ele aldığımız bu yazımızda, okuyuculara hangi tercüme hizmetinin nerede ve ne zaman tercih edilmesi gerektiği konusunda rehberlik etmeye çalıştık.

Belgelerin resmiyeti ve doğruluğu açısından, yeminli tercüme hizmeti önem arz etmektedir. Mahkeme dosyaları, resmi kurumlar ve yurtdışı iş başvuruları gibi durumlarda yeminli tercüme belgesi gerekmektedir.

Noter onaylı tercüme, sadece belgenin içeriğinin doğru olduğunu teyit etmektedir. İş başvuruları, okul başvuruları ve kişisel belgeler gibi durumlarda noter onaylı tercüme belgesi yeterli olacaktır.

Özetle, belgenin kullanım amacına ve gereksinimlerine göre yeminli tercüme veya noter onaylı tercüme hizmetinden biri tercih edilmelidir.

Profesyonel ve güvenilir bir yeminli tercüme hizmeti almak isteyenler için, tercüme taleplerini karşılayacak birçok yeminli tercüme bürosu ve şirketi mevcuttur. Ancak, bu hizmetlerin kıyaslama yapılması ve kalitelerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme belgelerinin geçerlilik süreleri, yenileme prosedürleri ve uluslararası kabul edilebilirliği konularına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Amacımız, okuyuculara yeminli tercüme ve noter onayı hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve doğru tercüme hizmetini seçmelerine yardımcı olmaktı. Umarız yazımız faydalı olmuştur.

FAQ

Q: Yeminli tercüme nedir?

A: Yeminli tercüme, yetkili bir tercüman tarafından gerçekleştirilen ve resmi belgelerin başka bir dile çevrilmesidir. Yeminli tercüme, çeviri işleminin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti altına alır.

Q: Noter onaylı tercüme nedir?

A: Noter onaylı tercüme, yeminli tercümenin ardından belgenin noter tarafından onaylanmasıdır. Noter onayı, çevirinin doğruluğunu teyit ederek belgenin resmi geçerlilik kazanmasını sağlar.

Q: Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme arasındaki farklar nelerdir?

A: Yeminli tercüme, çeviri sürecinin kendisiyle ilgilenirken, noter onaylı tercüme, çevirinin yeminli tercüman tarafından doğru şekilde yapıldığını belgeleyen bir onay sürecidir. Yeminli tercüme belgesi, noter onaylı tercüme belgesinden farklı olarak doğrudan yeminli tercüman tarafından verilir.

Q: Yeminli tercüme ve noter onayı ne zaman gereklidir?

A: Yeminli tercüme genellikle resmi belgelerin tercümesinde, mahkeme dosyalarında, iş başvurularında ve uluslararası belgelerin çevirisinde gereklidir. Noter onaylı tercüme ise tercümenin resmi geçerlilik kazanması gereken durumlarda ve yasal belgelerin çevirisinde gereklidir.

Q: Yeminli tercüme ve noter onayı nasıl yapılır?

A: Yeminli tercüme sürecinde, belge yetkilendirilmiş bir yeminli tercüman tarafından çevrilir. Noter onayı için ise, yeminli tercüme belgesi noter tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Bu süreçler için profesyonel bir yeminli tercüme bürosu veya noterden destek almak önemlidir.

Q: Güvenilir bir yeminli tercüme hizmeti nasıl bulunur?

A: Güvenilir bir yeminli tercüme hizmeti bulmak için referanslarını ve deneyimlerini araştırabileceğiniz tercüme şirketlerini değerlendirmeniz önemlidir. Ayrıca, yetkilendirilmiş tercümanlarla çalışan bir firma seçmek, kaliteli bir hizmet almanızı sağlayacaktır.

Q: Yeminli tercüme ve noter onayı için maliyetler nedir?

A: Yeminli tercüme ve noter onayı için maliyetler belge türüne, dil çiftine ve belgenin uzunluğuna bağlı olarak değişir. Her tercüme şirketinin fiyatlandırma politikası farklı olabilir, bu yüzden çeviri hizmeti almadan önce fiyat teklifi almanız önemlidir.

Q: Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme belgelerinin geçerlilik süresi nedir?

A: Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme belgelerinin geçerlilik süresi genellikle 6 ay ila 1 yıl arasında değişir. Ancak, bazı belgelerin belirli bir geçerlilik süresi olabilir ve yenilenmeleri gerekebilir. Uluslararası kullanım için çeviri belgelerinin geçerliliği konusunda daha fazla bilgi almak için başvurulan ülkenin konsolosluğu veya büyükelçiliği ile iletişime geçmek önemlidir.